Miejsce Konferencji

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

Telefon (+48 12) 664-55-07/8
Fax (+48 12) 664 58 52

www.wzks.uj.edu.pl