O Konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Seriale i ich Fani
17-18 listopada 2016 roku
Doktoranci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
pracownicy naukowi Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
oraz Klub Fantastyki – Krakowskie Smoki
mają zaszczyt zaprosić na pierwszą
Ogólnopolską Konferencję Naukową Seriale i ich Fani.

Komitet naukowy konferencji następująco zdefiniował zakres tematyczny wydarzenia:

● relacja serial – odbiorcy, fani, użytkownicy;
● uniwersalne motywy w serialach (podróż, miłość, rodzina);
● wizerunek bohatera i antybohatera;
● rozwój fandomów wokół seriali;
● seriale inspirowane innymi wytworami kultury: literaturą, grami i komiksami;
● poprawność historyczna serialach kostiumowych;
● tabu w serialach;
● polityka w serialach;
● motywy baśniowe, bajkowe i fantastyczne w serialach;
● horror w serialach;
● interseksualność w serialach;
● seriale dla młodzieży;
● seriale niskobudżetowe;
● seriale internetowe;
● remake serialu i franczyza;
● fanfiction, fanart i inne przejawy kreatywności fanów seriali;
● fandomy seriali jako zbiorowości odbiorcze;
● antyfandomy i negocjowanie interpretacji seriali.