Płatności

Opłata konferencyjna:

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 złotych (doktoranci: 250 złotych), na koszty związane z konferencją i wydaniem recenzowanej monografii naukowej.

Publikacja pokonferencyjna:
Planowane jest wydanie wybranych recenzowanych prac w Zeszytach Prasoznawczych.