Rejestracja

Zgłoszenia na Konferencję przyjmowane były do 14 października 2016 roku. Rejestracja i płatność wymagana jest tylko w przypadku uczestników aktywnych tj. wygłaszających referaty.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 złotych (doktoranci: 250 złotych), na koszty związane z konferencją i wydaniem recenzowanej monografii naukowej. Informacje na temat wpłat zostaną wkrótce opublikowane w zakładce Płatności. Planowane jest wydanie wybranych recenzowanych prac w Zeszytach Prasoznawczych.